top of page
Abstract Shapes

Board of Directors

Albanian Canadian Development Alternative: Bridging Communities, Fostering Change

Genc Tirana Copy

Genc Tirana Copy

President

Genc Tirana është një gazetar me një përvojë që shtrihet në dy dekada në mediat kombëtare dhe ndërkombëtare..

Laureta Vavla

Laureta Vavla

Chair

Laureta Vavla is a professor, language teacher, teacher trainer, researcher, consultant, and community activist with more than 18 years of work and

Anxhela Paparizo

Anxhela Paparizo

Drejtore për Artin dhe Kulturën

Me mbi 20 vjet në Administratën Publike, Angela Paparizo sjell në Bordin e ACDA përvojen e pasur dhe pasionin e saj..

Rudin Dakli

Rudin Dakli

Vice Chair

Rudin Dakli, an alumnus with an MD degree from the University of Tirana, has consistently demonstrated a commitment..

Genc Tirana

Genc Tirana

President

Genc Tirana, a Canadian citizen of Albanian descent, is an experienced journalist and writer with a background spanning two decades

Klodian Rado

Klodian Rado

Sekretar

Dr. Klodian Rado shquhet për kontributin e tij në disa institucione gjyqësore dhe akademike në vende të ndryshme të Europës si ..

Anxhela Paparizo

Anxhela Paparizo

Director for Art and Culture

With over 20 years in Public Administration, Angela Paparizo brings a wealth of experience and a deep passion for arts and culture.

Laureta Vavla Copy

Laureta Vavla Copy

Kryetare

Laureta Vavla është profesore, mësuese e gjuhës, trajnuese e mësuesve, kërkuese shkencore, konsulente dhe aktiviste komunitare ..

Klodian Rado

Klodian Rado

Secretary

Dr. Klodian Rado has contributed to several judicial and academic institutions in different countries in Europe and Canada..

Rudin Dakli

Rudin Dakli

Nën kryetar

Rudin Dakli, me diplomë MD nga Universiteti i Tiranës, ka treguar vazhdimisht një përkushtim..

bottom of page