top of page

Rudin Dakli

Nën kryetar

Rudin Dakli, mjek, me diplomë MD nga Universiteti i Tiranës, ka demonstruar vazhdimisht një përkushtim ndaj kujdesit shëndetësor dhe një sërë interesash të larmishme përgjatë ndjekjeve të tij akademike dhe profesionale. Pas imigrimit në Kanada, Rudin vazhdoi arsimimin e tij duke u regjistruar në programin e Shkencave të Rrezatimit Mjekësor në Universitetin e Torontos, duke shfaqur një qasje të gjithanshme ndaj përpjekjeve të tij akademike.

Jashtë fokusit të tij kryesor në kujdesin shëndetësor, Rudin është investuar thellësisht në ruajtjen e trashëgimisë, edukimin, kalimin në menaxhimin dixhital të aseteve historike, zhvillimin e komunitetit dhe më shumë. Angazhimi i tij në fusha të ndryshme pasqyron një qasje gjithëpërfshirëse ndaj përfshirjes së komunitetit dhe një interes të madh për të kontribuar në avancimin kulturor dhe arsimor të komuniteteve shqiptare. Si themelues i Arkivit Dixhital të Elbasanit dhe një nga themeluesit e Alternativës Shqiptare Kanadeze të Zhvillimit (ACDA), Rudin angazhohet në mënyrë aktive në nisma që shkojnë përtej kujdesit shëndetësor, duke demonstruar një përkushtim holistik për mirëqenien dhe prosperitetin e komunitetit.

Rudin Dakli
bottom of page