top of page

Laureta Vavla Copy

Kryetare

Laureta Vavla është profesore, mësuese e gjuhës, trajnuese e mësuesve, kërkuese shkencore, konsulente dhe aktiviste komunitare me mbi 18 vjet përvojë pune dhe përvojë komunitare në Shqipëri dhe Kanada. Ajo filloi karrierën e saj profesionale si koordinatore në një OJQ ndërkombëtare, dhe pastaj vazhdoi si Profesore e Anglishtes dhe Drejtuese e Departamentit në Universitetin e Elbasanit, Shqipëri. Laureta ka fituar titujt M.A. dhe Ph.D. në Anglisht me fokus në Gjuhësi të Aplikuar dhe Vlerësim. Përveç mësimdhënies, Laureta ka dhënë një kontribut të vyer komunitar në Shqipëri dhe në Kanada në kapacitete të ndryshme, duke punuar ngushtë me disa institucione në sektorin publik dhe OJQ.


Laureta Vavla Copy
bottom of page