top of page

Genc Tirana Copy

President

Genc Tirana, një qytetar kanadez me prejardhje shqiptare, është një gazetar me një përvojë që shtrihet në dy dekada në mediat kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai ka punuar në kapacitete të ndryshme, duke përfshirë fushat e mësimdhënies dhe kërkimit në Universitetin e King's College në Halifax, si pjesë e projektit të PEN Kanada "Shkrimtarët në Rezidencë". Genc ka bashkëpunuar me institucione dhe kompani kanadeze të njohura si CBC-Televizioni dhe Shoqata Kanadeze e Mediave. Përvoja e tij përfshin dhe kontributet vullnetare me organizata si Shoqata Kanadeze e Gazetarëve për Lirinë e Shprehjes, PEN Kanada, Instituti Dominion dhe Gazetarët në Dëbim, duke treguar predikimin e tij ndaj fushës së gazetarisë dhe mediave.

Genc Tirana Copy
bottom of page