top of page

Memorandum Bashkëpunimi midis ACDA dhe Bashkisë së Elbasanit.
Në datën 18 gusht 2022, Kryetarja e Bordit të ACDA, Zj. Laureta Vavla dhe Kryetari i Bashkisë së Elbasanit Z. Gledian Llatja nëshkruan një memorandum bashkëpunimi.

Memorandumi i hap rrugën një partnershipi dhe zotimi nga të dy palët për tu përfshirë në projekte të përbashkëta në fushat e edukimit, sportit, ruajtes së trashëgimisë kulturore dhe turizmit kulturor nëpërmjet:

- Ideimit dhe zbatimit të projekteve.

- Organizimit të aktiviteteve të përbashkëta.

- Inkurajimit të inovacionit dhe iniciativave të të rinjve.

- Krijimit të lidhjeve mes Bashkisë së Elbasanit dhe bashkive të ngjashme në Kanada.

Memorandumi i bashkepunimit do të pasohet së shpejti me projekte konkrete.

7 views0 comments

Comments


bottom of page