top of page

Na duhet mendimi juaj!

Siç është njoftuar më parë, së bashku me Albanian Youth,  po punojmë me përkushtim për të organizuar një Festival të Librit Shqip në Toronto në vjeshtën e vitit 2024. Për të na ndihmuar të planifikojmë me efikasitet, na lipsen sugjerimet e lexuesve. Ju lutemi plotësoni këtë pyetësor të shkurtër me preferencat dhe sugjerimet tuaja për titujt e librave, autorët dhe kategoritë e librave që do të preferonit t'i sillnim nga Shqipëria. 

Thank you!

bottom of page