top of page

"Fjalë midis brigjesh" - Migrimi dhe krijimtaria letrare

“Fjalët midis brigjesh” një event organizuar së fundmi nga ACDA. Ky takim i një grupi të lexuesish me autorë shqiptaro-kanadezë duke paraqitur veprat e tre shkrimtarëve shqiptarë: Ajkuna Dakli, Flurans Ilia dhe Gazmend Kapllani.krijoi një platformë për një diskutim rreth lidhjes midis emigracionit dhe krijimtarisë letrare.


Gjatë mbrëmjes, përmes veprave letrare të të ftuarve, pjesëmarrësit u përfshinë në narrativa që përfshinin kontinente dhe kultura. Këto vepra ofruan perspektiva unike mbi kompleksitetet e rrugëtimit të emigranteve, duke rezonuar me të vërteta universale dhe përvoja njerëzore.


Diskutimet në këtë event u përqëndruan në mënyrën se si temat e migrimit, shpërnguljes dhe përshtatjes kulturore eksplorohen në mënyrë të komplekse në letërsinë e emigrantëve. Pjesëmarrësit shqyrtuan se si shkrimtarët marrin frymëzim nga përvojat e tyre dhe ato të komuniteteve të tyre për të krijuar rrëfime që pasqyrojnë në mënyrë autentike përvojën e emigrantit.


Eventi theksoi rolin e letërsisë si një mjet i fuqishëm për të nxitur empatinë dhe mirëkuptimin, duke lejuar lexuesit të ekslporojnë dhe të fitojnë njohuri mbi jetën e emigrantëve.
4 views0 comments

Comentarios


bottom of page